Ahrend duplicator primus 2

De duplicator primus 2 is een machine waarmee kopieën konden worden gemaakt van, bijvoorbeeld brieven of affiches.

Er werd inkt in de machine gedaan en door middel van het draaien aan de hendel werd het papier over de inkt heen gerold.
U zou het kunnen zien als een voorloper van de kopieermachine, of een printer, zoals we die vandaag de dag kennen.

Het was met deze duplicator mogelijk om twee- of meerkleurige afdrukken te maken.
Er was zelfs gedacht aan een aandrukrol, waardoor er gelijke kracht werd uitgeoefend op het papier dat door de machine heen ging, zodat het niet zou scheuren. Het model uit onze collectie van omstreeks 1934.
Volgens de prijscourant van Ahrend uit 1934 kostte de duplicator 77,50 gulden. Daar was de prijs van papier en inkt mee ingerekend

Ik ben te huur!
Collectie item: Ahrend duplicator primus 2